Cách chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Giáp Thìn

Nếu số mạng vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ tiêu. Ngược lại, nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy. 

 

41 2 Cách chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Giáp Thìn

Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Giáp Thìn

Nam tuổi Giáp Thìn nên chọn phụ nữ tuổi nào để kết hôn gặp nhiều may mắn? Hãy cùng xem lời giải đáp dưới.
 
1. Đại kỵ 
 
Nam tuổi Giáp Thìn kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây: 

Bạn đang muốn tìm kiếm thông tin giải trí, chuyện công nghệ, những tin tức mới nhất trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào tin tức giải trí để khám phá điều mình muốn!

 

 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Đinh Mùi (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Kỷ Dậu (chồng hơn vợ 5 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Ất Mão (chồng hơn vợ 11 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Kỷ Mùi (chồng hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Quý Mão (vợ hơn chồng 1 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Đinh Dậu (vợ hơn chồng 7 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) 
 
Lưu ý: 
 
– Nam tuổi Giáp Thìn kỵ cưới vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40 và 56 tuổi 
 
– Nữ tuổi Giáp Thìn kỵ có chồng năm 18, 22, 24, 30, 36 và 42 tuổi 
 
Nếu kết hôn vào những tuổi kỵ thì hôn nhân không thành, còn có đôi có bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sinh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. 
 
– Nam tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2, 3, 6, 7, 8, 10 và 12 âm lịch có số Lưu Thê (nhiều vợ) 
 
– Nữ tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7, 8, 10, 11 âm lịch có số Lưu Phu (nhiều chồng) 
 
– Những người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng 9 và tháng 12 âm lịch có số khắc con, khó sinh hoặc khó nuôi con. 
 
2. Những tuổi khác 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Giáp Thìn (vợ chồng bằng tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về kinh tế. Tuy nhiên, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, cần nhường nhịn lẫn nhau về lời ăn tiếng nói mới có thể chung sống thuận hòa. 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Ất Tỵ (chồng hơn vợ 1 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, cần nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống hạnh phúc. 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Bính Ngọ (chồng hơn vợ 2 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, cần nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống hạnh phúc 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Mậu Thân (chồng hơn vợ 4 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau rất tốt, gặp số Nhất Phú Quý, có số hưởng giàu sang. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, chung sống với nhau có thể lập nên sự nghiệp vẻ vang, cùng sống một đời hạnh phúc. 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Canh Tuất (chồng hơn vợ 6 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về kinh tế. Tính tình vợ chồng ít được hòa hợp, vì vậy cần nhường nhịn nhau mới có thể chung sống thuận hòa. 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Tân Hợi (chồng hơn vợ 7 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, chung sống với nhau có thể hưởng cuộc sống hạnh phúc bền lâu. 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Nhâm Tý (chồng hơn vợ 8 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, cần nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống hạnh phúc. 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Quý Sửu (chồng hơn vợ 9 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng cùng chung sống phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, nếu biết nhẫn nhịn có thể cùng chung sống hạnh phúc. 
 
– Chồng tuổi Giáp Thìn, vợ tuổi Nhâm Dần (vợ hơn chồng 2 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau rất tốt, gặp số Nhất Phú Quý, có số hưởng giàu sang. Tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể cùng chung sống hạnh phúc, làm nên sự nghiệp vẻ vang. 
 
Chú thích: 
 
Nhất Phú Quý (giàu có hay dư giả): Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhất Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh giàu sang, phú quý. 
 
Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc của cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống bình thường, chỉ đủ ăn. Nhì Bần Tiện (nghèo hèn hay thiếu thốn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện, số mạng vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn, nghèo hèn. 
 
Nếu số mạng vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ tiêu. Ngược lại, nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy. 
 
Tam Vinh Hiển (quyền tước hay chức phận): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có chức quyền, được nhiều người kính trọng. 
 
Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống cũng khá giả và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ có chút danh tiếng tầm thường. 
 
Tứ Đạt Đạo (dễ làm ăn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình êm ấm. Nếu số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật. 
 
Biệt Ly hay Tuyệt Mạng (khó có thể chung sống, một trong hai người sẽ chết trước): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tuyệt Mạng hay Biệt Ly, lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn. 
 
Nếu vợ chồng số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng ở với nhau cả đời. Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi cuộc sống gia đình không êm ấm, một trong hai người thường bị ốm đau, bệnh tật. 
Chính Sách – Quản Lý
Tin Tức Giáo dục
Khoa học Công Nghệ
Phong cách Cuộc Sống
Nhân vật Nổi Tiếng
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>