coi tuổi vợ chồng

Xem tuổi kết hôn của bạn trên Thập nhị Địa chi, Thập Thiên can và Ngũ hành nạp âm

Xem tuổi kết hôn

Trong phần này các bạn tham khảo tuổi để kết hôn theo Thập nhị Địa chi: Tam hợp, Tứ hành

Xem tuổi kỵ hợp chọn vợ gả chồng – Phần 2

Chọn tuổi vợ chồng   Phần 2

TUỔI NGỌ Canh Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính Hợp các

Xem tuổi kỵ hợp chọn vợ gả chồng – Phần 1

XEM TUỔI VỢ CHỒNG (PHẦN I)

TUỔI TÝ Giáp tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh Hợp

Chọn tuổi vợ chồng đựa theo ngũ hành nạp âm sinh khắc (Phần 2)

NGŨ HÀNH NẠP ÂM TƯƠNG KHẮC (P.II)

Khi chọn vợ chọn chồng theo “Bản mệnh”, tức là theo ngũ hành nạp âm. Có khi hành này khắc

Chọn tuổi vợ chồng đựa theo ngũ hành nạp âm sinh khắc (Phần 1)

NGŨ HÀNH NẠP ÂM TƯƠNG KHẮC (P.I)

Khi chọn vợ chọn chồng theo “Bản mệnh”, tức là theo ngũ hành nạp âm. Có khi hành này khắc