Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan

Nổi bật nhất, hầu như không có mối quan hệ nào giữa ngôi nhà với cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh nó. Tất cả các ô cửa sổ mặt tiền quá nhỏ, ở vị trí sai, hoặc cả hai. Họ đề xuất để đảo ngược cách bố trí của ngôi nhà, bố trí các văn phòng và không gian lưu trữ tại phần mở rộng gần đây và không gian riêng tư tại phần nhà kho cũ. Một khe lớn đã được cắt trên mái nhà kho để mang lại ánh sáng. Các liên kết cuối cùng là một không gian như nhà bếp, kho, cầu thang và thư viện cùng một không gian.

 
 Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan

 

Trong quá khứ, các chủ sở hữu trước đó đã thực hiện một phần mở rộng bằng cách đơn giản là đẩy chiều cao của kho này thêm 10m. Tại chuyến khảo sát đầu tiên, các sư nhận thấy thật khó để có thể sinh hoạt trong ngôi nhà này.

 Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan

Nổi bật nhất, hầu như không có mối quan hệ nào giữa ngôi nhà với cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh nó. Tất cả các ô cửa sổ mặt tiền quá nhỏ, ở vị trí sai, hoặc cả hai. Họ đề xuất để đảo ngược cách bố trí của ngôi nhà, bố trí các văn phòng và không gian lưu trữ tại phần mở rộng gần đây và không gian riêng tư tại phần nhà kho cũ. Một khe lớn đã được cắt trên mái nhà kho để mang lại ánh sáng. Các liên kết cuối cùng là một không gian như nhà bếp, kho, cầu thang và thư viện cùng một không gian.

ẢNH: FILIP DUJARDIN

 Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan  Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan   Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan Thiết kế nhà G thông thoáng độc đáo/ Maxwan

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>