Tự kiểm tra bản thân: Tôi có thể trở thành lãnh đạo được không?

Khi bạn là lãnh đạo, trách nhiệm của bạn đã gia tăng. Bạn là điển hình và quyền lực được trao cho bạn bởi những người đi theo bạn. Họ trông đợi bạn sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ, và lãnh đạo họ theo cách dựa trên lợi ích của họ. Nếu bạn có thể làm điều này, mọi người sẽ thực sự đi theo bạn, và bạn đã trở thành một nhà lãnh đạo thực sự. Đừng làm những người đã đặt sự tin cậy vào bạn cảm thấy thất vọng, đó là trách nhiệm cơ bản của lãnh đạo.

nha%20lanh%20dao 1 Tự kiểm tra bản thân: Tôi có thể trở thành lãnh đạo được không?

Hãy nghĩ việc trở thành một nhà lãnh đạo giống như đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu bạn hy vọng sẽ gặp may trong một ngày, bạn sẽ không thành công. Nhưng nếu bạn bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ sẵn sàng lãnh đạo khi thời cơ đến.

Các nhà lãnh đạo chỉ được sinh ra hay bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo thực sự? Lịch sử đã trả lời câu hỏi này. Bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo, thậm chí của một đất nước. Điều đó phụ thuộc vào bạn.

Tự kiểm tra: Bạn là ai?

Trở thành một nhà lãnh đạo thực sự nghĩa là mọi người sẽ đi theo bạn. Tại sao họ nên đi theo bạn? Bạn có nơi nào để dẫn họ đi chưa? Dù ở gia đình, ở công việc, tổ chức của bạn, bất cứ đâu, bạn phải tự hỏi: “Tại sao những người này mong muốn đi theo sự lãnh đạo của mình?”.

Điều này có nghĩa là, bạn có phải là điển hình mà mọi người có thể liên hệ không? Không phải? Nếu vậy, bạn phải trở thành mẫu hình đó. Chỉ nói về những điều bạn có thể làm, bạn là ai thì không thể khiến bạn trở thành lãnh đạo được.

Trở thành một điển hình

Không có bí quyết gì cả. Bạn là người làm chủ hành động của bạn. Bạn có phải là người đầu tiên ủng hộ những điều bạn tin? Bạn có luôn có mặt tại những sự kiện quan trọng? Mọi người sẽ chú ý những điều này.

Có thể ngay bây giờ bạn không phải là điển hình nhưng bằng việc hướng tới nó, bạn có thể thay đổi, đó là sự tất yếu. Khi bạn thay đổi, mọi người sẽ chú ý.

Thế nào là một nhà lãnh đạo?

Đặc điểm của một nhà lãnh đạo quá nhiều để có thể mô tả hết được. Trong xã hội nguyên thủy, lãnh đạo đơn giản là người mạnh nhất. Qua thời gian, điều đó đã thay đổi.
Như một ví dụ cơ bản nhất, khi là lãnh đạo của một gia đình, hành động và lời nói của bạn phải luôn thống nhất.

 

Làm những điều bạn nói và nói những điều bạn làm. Bạn phải luôn luôn ở đó để hỗ trợ bất kỳ người nào trong gia đình. Bạn phải chứng tỏ ý định của bạn rằng gia đình đơn giản là điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.

  • Vấn đề Tìm Việc hiện nay khá khó khăn, nhưng bạn đừng quá lo lắng,  Mang Viec Lam sẽ hỗ trợ bạn những thông tin tuyển dụng mới nhất!

Một nhà lãnh đạo có những phẩm chất trên, và mọi người sẽ chú ý, mọi người bắt đầu đi theo. Nếu bạn có thể dẫn dắt một gia đình, bạn có thể lãnh đạo ở nơi làm việc của bạn. Nếu bạn có thể lãnh đạo ở nơi làm việc, bạn có thể lãnh đạo ở tổ chức. Mọi người sẽ đi theo, và kết cục, bạn có thể lãnh đạo cả một đất nước. Nó phụ thuộc vào bạn và công sức bạn sẵn sàng đóng góp vào đó.

Tất nhiên, việc thừa nhận bạn là lãnh đạo sẽ không diễn ra nhanh như bạn muốn. Nó sẽ xảy ra theo “quy luật quá trình”: trong 5 năm, ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên. Trong 10 năm, bạn sẽ là một nhà lãnh đạo hiệu quả. Và trong 20 năm, nếu bạn tiếp tục sự phát triển của mình – những người khác sẽ đề nghị bạn chỉ cho họ cách lãnh đạo như thế nào.

Mọi người đi theo điều gì?

Khi bạn là lãnh đạo, trách nhiệm của bạn đã gia tăng. Bạn là điển hình và quyền lực được trao cho bạn bởi những người đi theo bạn. Họ trông đợi bạn sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ, và lãnh đạo họ theo cách dựa trên lợi ích của họ. Nếu bạn có thể làm điều này, mọi người sẽ thực sự đi theo bạn, và bạn đã trở thành một nhà lãnh đạo thực sự. Đừng làm những người đã đặt sự tin cậy vào bạn cảm thấy thất vọng, đó là trách nhiệm cơ bản của lãnh đạo.

Cần thêm thông tin về các cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>